Házirend

1.  A Művelődési ház (továbbiakban MH) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv előírásának betartásával, valamint Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által elfogadott Alapító Okirata és SZMSZ-e alapján működik.

2.  Az MH a város kulturális, társadalmi és civil életének színtere, közösségi célokat szolgál.

3.  Nyitvatartás hétfő-péntek 8.00-20.00-ig, szombat-vasárnap rendezvényekhez igazodva.
A Közösségi Ház telephelyen a nyitvatartás a rendezvényekhez igazodik.

4.  Az MH rendezvényeit, foglalkozásait, stb. (díjmentesen vagy belépőjegy megvásárlásával) a művelődéshez való joga alapján, nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, amennyiben megjelenésével, viselkedésével a látogatókat és az intézmény munkáját nem zavarja, továbbá betartja a közösségi- és társas élet szabályait, annak megfelelő magatartást tanúsít.

5.  Az MH területére csak az igazgató engedélyével lehet bármiféle eseményt szervezni.

6.  Az MH a helyiségeit, eszközeit bérbe adhatja, rendjéről a Terem- és eszközbérleti szabályzat rendelkezik.

7.  A technikai eszközöket csak az MH munkatársai vagy az igazgató által kijelölt személyek kezelhetik.

8.  Az MH teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles:
-az intézményi tulajdont védeni
-az intézmény berendezéseit rendeltetésszerűen használni
-az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni
-az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
-tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
-munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani


9.  Járműveket és állatokat az intézménybe bevinni tilos, kivéve előzetes egyeztetés alapján az olyan jellegű rendezvényeken, ahol a szabályszerű feltételeket a szervező ahhoz megteremti.

10.  Az MH épületeiben tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

11.  Az MH aulájában, előterében található reklámtáblára helyezhetők el a civil kezdeményezésű rendezvények hirdetményei.

12.  Az MH nyilvános rendezvényein az intézmény saját használatára fotó- és videódokumentációt készít. A programokon a résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak a fotózáshoz, videó készítéshez.

13.  Az intézményben, annak felszereltségében és berendezési tárgyaiban okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.

14.  Az MH nem vállal felelősséget az épületeiben és környékén, udvarán elvesztett, ellopott tárgyakért, vagy anyagi értékben esetlegesen keletkező károkért.

15.  Az MH területén mindenki köteles a saját és más testi épségére vigyázni.


A házirend megszegőit az intézmény dolgozójának jogában áll kiutasítani az épületből. A házirend megszegése bűntetőjogi felelősségre vonást is vonhat maga után.Budapest 2020.11.16.
Hantos-Jarábik Klára
igazgató